Tel. +372 740 2068

Hambaravi hüvitis

Oleme Eesti Tervisekassa lepingupartner.

Hambaravihüvitise määrad alates 01.01.2024

Laste hambaravi, alla 19-aastastele ravikindlustatutele.

Pärast isiku 19-aastaseks saamist osutatakse tasuta hambaravi ühe aasta jooksul ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes isiku viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Samuti osutame vältimatut abi nii ravikindlustatud, kui ka ravikindlustamata täiskasvanutele.

Täiskasvanute hambaravihüvitis.

60 EUROT aastas, omaosalus 50%

 • Täiskasvanud ravikindlustatud inimesed

105 EUROT aastas. Omaosalus 12,5%

 • Üle 63-aastane ravikindlustatud isik
 • Töövõimetus- või vanaduspensionär
 • Osalise või puuduva töövõimega inimene
 • Rase (vajalik rasedust tõendav dokument)
 • Alla 1-aastase lapse ema
 • Suurenenud hambaravi vajadusega inimene
 • Töötukassas registreeritud töötu
 • Toimetulekutoetuse saaja

Hüvitiste näited:

60-eurose hüvitise näide.

 • Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on näiteks 120 eurot, siis tuleb endal tasuda 50% raviarvest ehk 60 eurot ja teise 50% hüvitab Tervisekassa.
 • Arvutamise näide:

  Hambaravi arve 100 eurot
  50% tasub patsient: 50 eurot
  50% tasub Tervisekassa: 50 eurot
  Hüvitise jääk: 60–50 = 10 eurot hüvitist veel samal aastal

105-eurose hüvitise näide

 • Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on 120 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning Tervisekassa hüvitab raviarvest 105 eurot. Samal kalendriaastal Tervisekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.
 • • Kui Teie üks hambaravi arve hüvitatavate teenuse eest on näiteks 80 eurot, siis tasute teie sellest ise 10 eurot ehk 12,5% ja haigekassa hüvitab 87,5% ehk 70 eurot. Kui lähete samal aastal veel hambaarsti juurde, hüvitab haigekassa Tervisekassa raviarvest 35 eurot ja sellega on Teie aastane 105-eurone hüvitis kasutatud.
 • Arvutamise näide:

  Hambaravi arve 80 eurot
  12,5% tasub patsient: 10 eurot
  87,5% tasub haigekassa: 70 eurot
  Hüvitise jääk: 105 – 70 = 35 eurot hüvitist veel samal aastal

Hambaravihüvitis | Tervisekassa

Hambaproteeside hüvitis.

Hambaproteeside hüvitise summa kolmeks aastaks on 260 eurot.

Proteesihüvitist on õigus saada ravikindlustatud

 • pensionäridel, kellel on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension
 • osalise või puuduva töövõimega inimestel
 • üle 63-aastastel inimestel

Proteesihüvitise näide:

Marta esimesed hambaproteesid hinnaga 200 eurot, valmisid 7. mail 2021. Kasutamata jäi 60 eurot , mida Marta saab kasutada kuni 7. mai 2024. Hüvitisest kasutamata jäänud osa järgmisse perioodi edasi ei kandu. 

Hambaravihüvitis | Tervisekassa