Tel. +372 740 2068

Hambaravi hüvitis

Oleme Eesti Haigekassa lepingupartner.

Hambaravihüvitise määrad alates 01.01.2022

Laste hambaravi, alla 19-aastastele ravikindlustatutele.

Pärast isiku 19-aastaseks saamist osutatakse tasuta hambaravi ühe aasta jooksul ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes isiku viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Samuti osutame vältimatut abi nii ravikindlustatud, kui ka ravikindlustamata täiskasvanutele.

Täiskasvanute hambaravihüvitis.

40 EUROT aastas, omaosalus 50%

 • Täiskasvanud ravikindlustatud inimesed

85 EUROT aastas. Omaosalus 15%

 • Üle 63-aastane ravikindlustatud isik
 • Töövõimetus- või vanaduspensionär
 • Osalise või puuduva töövõimega inimene
 • Rase (vajalik rasedust tõendav dokument)
 • Alla 1-aastase lapse ema
 • Suurenenud hambaravi vajadusega inimene
 • Töötukassas registreeritud töötu
 • Toimetulekutoetuse saaja

Hüvitiste näited:

40-eurose hüvitise näide.

 • Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on näiteks 60 eurot, siis tuleb endal tasuda 50% raviarvest ehk 30 eurot ja teise 50% hüvitab haigekassa. Kui külastate sama aasta jooksul veel hambaarsti, hüvitab haigekassa Teie raviarvest veel 10 eurot, kuna hüvitise summa on ühes aastas 40 eurot.
 • Kui Teie raviarve on hüvitatavate teenuste eest näiteks 85 eurot, tasub haigekassa sellest korraga aastase hüvitise määra ehk 40 eurot ja Teil jääb maksta ülejäänud 45 eurot.
 • Arvutamine

  Hambaravi arve 60 eurot
  50% tasub patsient: 30 eurot
  50% tasub haigekassa: 30 eurot
  Hüvitise jääk: 40–30 = 10 eurot hüvitist veel samal aastal

85-eurose hüvitise näide

 • Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning haigekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal haigekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.
 • Kui Teie üks hambaravi arve hüvitatavate teenuse eest on näiteks 60 eurot, siis tasute teie sellest ise 9 eurot ehk 15% ja haigekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Kui lähete samal aastal veel hambaarsti juurde, hüvitab haigekassa raviarvest 34 eurot ja sellega on Teie aastane 85-eurone hüvitis kasutatud.
 • Arvutamine

  Hambaravi arve 60 eurot
  15% tasub patsient: 9 eurot
  85% tasub haigekassa: 51 eurot
  Hüvitise jääk: 85– 51 = 34 eurot hüvitist veel samal aastal

Hambaproteeside hüvitis.

Hambaproteeside hüvitise summa kolmeks aastaks on 260 eurot.

Proteesihüvitist on õigus saada ravikindlustatud

 • pensionäridel, kellel on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension
 • osalise või puuduva töövõimega inimestel
 • üle 63-aastastel inimestel